Hva koster det

Det skal oppleves trygt å gå til advokat. En erfaren advokat får ganske raskt et overblikk over ditt problem og kan gi en generell veiledning om hva du burde gjøre, et overslag over kostnader og muligheter for dekning av rettshjelp gjennom forsikringen på boligen. De fleste er ikke klar over at boligforsikringen kan dekke brorparten av advokatsalæret. 

Vi skal gjøre deg trygg på at du tar riktig avgjørelse.

Derfor er ditt første møte med oss – gratis.