Velkommen til DinBoligAdvokat

Vi er et erfarent team som har spesialisert oss på hverdags-juss som har med bolig og eiendom å gjøre. 

Bolig-juss er et område hvor mange kan komme opp i situasjoner som kan betinge advokatbistand. Ofte er det enkle grep som løser folks utfordringer – andre ganger er det  avgjørende å ha advokatbistand. 

De fleste utfordringer løser folk selv lover gjerdet, eller over en kopp kaffe, ofte kan det være misforståelser. Er du usikker, så er det oppklarende med en kort samtale med en erfaren advokat.